Prawa i obowiązki konsumenta przy umowach zawieranych na odległość [Prawo w mobile #2]

Komentarz

Większa popularność internetu, spowodowała, iż na porządku dziennym stały się zakupy przy użyciu sieci. Wyniki badań przeprowadzone przez CBOS jednoznacznie wskazują, że zakupy za pomocą urządzeń mobilnych i komputerów dokonuje już ponad 50% Polaków. W związku z powyższym warto znać regulacje chroniące konsumenta przy umowach zawieranych na odległość.

Na wstępie należy odpowiednio zdefiniować czym tak właściwie jest umowa zawarta na odległość. Po pierwsze jest ona zawierana bez jednoczesnej obecności fizycznej stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Po drugie klientem musi być konsument, a usługodawcą lub sprzedającym – profesjonalista (przedsiębiorca).

Z pewnością wielu z nas doświadczyło sytuacji, w której przysłany przez przedsiębiorcę towar różnił się od opisu towaru zamieszczonego w sklepie internetowym. Niestety wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, osoba (konsument), która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Ponadto konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne poinformowanie przedsiębiorcy o odstąpieniu. Co ważne, konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny odesłania towaru. Zakupiony towar można odesłać razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub osobno, maksymalnie 14 dni od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Warto zaznaczyć, że niektórzy sprzedawcy akceptują oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w innej formie np. przez e-mail.

Przedsiębiorca ma prawo odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przykładowo, przedsiębiorca który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na naprawianiu samochodów może kupić smartfona jako konsument, pod warunkiem że będzie go używał jako prywatny telefon. Co ciekawe, możliwość odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi także w przypadku towarów używanych, powystawowych, poprezentacyjnych, przecenionych i objętych promocją.

binary-1414319__340

Ustawodawca nie nakłada na konsumenta obowiązku odesłania paragonu, ale warto go dołączyć do zwracanego przedmiotu. Sprzedający musi bowiem udokumentować zwrot towaru. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie fotokopii paragonu oraz odesłanie oryginału do sprzedającego. Konsument nie ma obowiązku odsyłania towaru w oryginalnym opakowaniu, towar powinien być odesłany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

Na zakończenie należy podkreślić, że sprzedający nie może żądać zapłaty za odstąpienie od umowy. Jeżeli w regulaminie sklepu znajduje się regulacja nakładająca obowiązek zapłaty odstępnego, taki zapis jest nieważny.

Pytania możecie zadawać w komentarzach pod artykułami z tej serii. Oczywiście zachowujemy prawo do nieprzygotowania artykułu na zadane przez Was pytanie.

Porady przez nas udzielane nie mają charakteru wiążącego i pełnią wyłącznie rolę edukacyjną.
Przemysław Wołoszyn
Sprawdź koniecznie

Podobne Artykuły