LENOVO prezentuje wyniki operacyjne w Q2 2015

Komentarz

Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNGVY) poinformowała o swoich wynikach za drugi kwartał roku finansowego zakończony 30 września 2015 r. Przychody kwartalne wyniosły 12,2 miliarda USD, co stanowi wzrost o 16% w ujęciu rok do roku lub 23% przy stałym kursie waluty. Ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem**, w którym nie ujmuje się kosztów restrukturyzacji, opłat jednorazowych ani niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami, wyniósł 166 milionów USD, co stanowi wzrost o 16% w ujęciu kwartał do kwartału. Zgłoszone zgodnie z wymogami Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) straty przed opodatkowaniem wyniosły natomiast 842 miliony USD**. Straty netto w drugim kwartale wyniosły 714 milionów USD.

Ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem Lenovo w drugim kwartale świadczy o wysokiej skuteczności operacyjnej. Na straty wykazane oficjalnie zgodnie z HKFRS wpłynęły plany reorganizacyjne, o których firma powiadomiła w raporcie o wynikach za I kwartał. Dotyczą one m.in. ogólnoświatowej redukcji wydatków we wszystkich działach, integracji działu System x, integracji organizacji i marki Motorola oraz Lenovo Mobile Business Group, a także opróżnienia zapasów smartfonów. W przyszłości działania te mają doprowadzić do istotnego zmniejszenia wydatków o około 650 milionów USD w drugiej połowie roku oraz o około 1,35 miliarda USD w skali rocznej. Struktura kosztów Lenovo we wszystkich głównych działach należy obecnie do najbardziej konkurencyjnych w branży. Firma może dzięki temu inwestować w nowe obszary, a jednocześnie zdecydowanie atakować konkurencję.

Zysk brutto firmy za drugi kwartał roku finansowego wzrósł o 8 procent w ujęciu rok do roku do poziomu 1,6 miliarda USD, a marża brutto wyniosła 13%. Straty operacyjne za ten kwartał wyniosły 784 miliony USD. Podstawowa strata na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniosła 6,43 centa USA, czyli 49,84 centa hongkońskiego. Rezerwy na obsługę zadłużenia netto na dzień 30 września 2015 r. wyniosły łącznie 140 milionów USD. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 6 centów hongkońskich za akcję — jest to taki sam poziom jak w zeszłym roku.

Omówienie wyników grup***

W PC Group (PCG), która obejmuje komputery PC i tablety z systemem Windows, sprzedaż kwartalna Lenovo sięgnęła 8,1 miliarda USD, a dochód przed opodatkowaniem osiągnął poziom 406 milionów USD, co stanowi spadek o 17% w ujęciu rok do roku i wiąże się ze zmniejszeniem popytu w regionie EMEA i Brazylii wskutek fluktuacji kursów walut. Dochód przed opodatkowaniem wynoszący 5% utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, spadając o 0,6 punktu w ujęciu rok do roku, co wskazuje na sprawność operacyjną Lenovo.

Firma Lenovo utrzymała się na 1. pozycji już dziesiąty kwartał z rzędu z rekordowo wysokim udziałem w rynku na poziomie 21,2%, zwiększając dystans do producenta zajmującego 2. miejsce. Firma sprzedała w tym kwartale 15 milionów komputerów PC, co stanowi przewagę o 6,6 punktu w stosunku do ogólnego spadku na rynku wynoszącego 11,1%. W światowym segmencie komputerów PC dla konsumentów firma Lenovo odnotowała rekordowy udział w rynku na poziomie 19,7%. Rekordowy udział w rynku firma Lenovo uzyskała w Ameryce Północnej — 13,3%, regionie Azji i Pacyfiku — 19,3% oraz w Ameryce Łacińskiej — 15,3%, prześcigając te rynki odpowiednio o 24, 19 i 15 punktów. Celem Lenovo jest uzyskanie 30-procentowego udziału w światowym rynku PC, a jednocześnie utrzymanie wysokiej rentowności.

Sprzedaż kwartalna Mobile Business Group (MBG), która obejmuje produkty działu Motorola, telefony komórkowe pod marką Lenovo, tablety z systemem Android oraz telewizory inteligentne, wyniosła 2,7 miliarda USD, co stanowi wzrost o 104% w ujęciu rok do roku dzięki uwzględnieniu przychodów Motoroli. Wkład Motoroli w przychody Lenovo MBG wyniósł 1,4 miliarda USD. Łączne straty MBG przed opodatkowaniem wyniosły 217 milionów USD, a marża strat przed opodatkowaniem wyniosła 8,1%.

W II kwartale opróżniono przestarzałe zapasy, uproszczono ofertę produktów i wprowadzono na rynek nowe, konkurencyjne produkty, takie jak wzmocniony DROID Turbo 2, Moto 360 i Vibe P1. Nowy cykl rozwoju produktów mobilnych zapewni konkurencyjność urządzeń w każdym sezonie i kwartale. Po zakończeniu restrukturyzacji Lenovo oczekuje, że dział MBG utrzyma obroty na takim poziomie, by osiągnąć cel rentowności w ciągu jednego–dwóch kwartałów.

lenovo_facts

Wolumen sprzedaży produktów mobilnych Lenovo wzrósł o 11% w ujęciu rok do roku. Sprzedano 18,8 miliona sztuk, na co wpłynął zgodny ze strategią wzrost udziału w rynku poza Chinami o 4,3 punktu w ujęciu rok do roku. W pierwszej połowie tego roku finansowego rynki poza Chinami złożyły się na 70% wolumenu sprzedaży, podczas gdy rok temu ich udział wynosił zaledwie 19%. Na głównych rynkach rozwijających się w Indonezji, Rosji, Indiach i Brazylii firma Lenovo prześcignęła rynek smartfonów odpowiednio o 12, 175, 48 i 4 punkty.

Na rynku tabletów firma Lenovo prześcignęła rynek o niemal 14 punktów, osiągając wzrost 1-procentowy na tle spadku całego rynku o 12,6%. Firma umocniła się na 3. miejscu w skali światowej z rekordowym udziałem 6,3%, sprzedała 3,1 miliona sztuk i odebrała część udziałów konkurentom z 1. i 2. miejsca.

Sprzedaż Enterprise Business Group (EBG), obejmująca serwery, pamięć masową, oprogramowanie i usługi sprzedawane pod markami ThinkServer oraz System x, wyniosła 1,2 miliarda USD, co stanowi wzrost o 5,5 razy w ujęciu rok do roku w związku z uwzględnieniem w tym roku działu System x. Dział System x uzyskał sprzedaż w wysokości około 900 milionów USD. Grupa EBG osiągnęła istotny kamień milowy — dwuprocentowy wzrost przychodów na porównywalnej podstawie — po raz pierwszy od przejęcia działu System x. W czwartym pełnym kwartale z działem System x grupa EBG osiągnęła operacyjny dochód przed opodatkowaniem, choć liczony standardowo dochód przed opodatkowaniem i z uwzględnieniem niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami wyniósł minus 33 milionów USD.

Przełomowymi osiągnięciami dla tego działu były duże kontrakty na infrastrukturę w hiperskali z firmami Alibaba, Tencent oraz Baidu. Dzięki współpracy z nowymi partnerami, takimi jak Nutanix w dziedzinie architektury hiperkonwergentnej, a także z dostawcami technologii centrów danych nowej generacji (co zostanie ogłoszone wkrótce), Lenovo dysponuje lepszymi technologiami niż konkurencja, imponującą ofertą produktów oraz odpowiednią strukturą kosztów. Zarząd Lenovo pozostaje przekonany, że EBG osiągnie przychody w wysokości 5 miliardów USD z dobrą marżą w ciągu roku od finalizacji przejęcia działu System x.

Przegląd geograficzny

Sprzedaż skonsolidowana chińskiego oddziału firmy Lenovo w drugim kwartale roku finansowego spadła o 12% w ujęciu rok do roku do 3,3 miliarda USD, co stanowi 28% światowej sprzedaży firmy. Marża operacyjna zmniejszyła się o 1,7 punktu do 4,1%. Spadki te wiązały się z wynikami w segmencie mobilnym — na rynku utrzymywała się hiperkonkurencyjność, cięcia dofinansowania przez operatorów, a także przechodzenie do modelu sprzedaży online. W segmencie PC firma Lenovo zachowała stabilny udział w rynku i poziom marży. W segmencie przedsiębiorstw firma Lenovo odnotowała 213-procentowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku dzięki wysokiej sprzedaży produktów ThinkServer oraz podpisaniu kontraktów na infrastrukturę w hiperskali z kilkoma kluczowymi klientami. W ten sposób firma umocniła się na 1. pozycji chińskiego rynku serwerów x86.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wyniosła 2 miliardy USD i stanowiła 16% światowej sprzedaży firmy, a marża operacyjna spadła o 3,3 punktu do 1,1% ze względu na gorsze wyniki Motoroli. Udział Lenovo w rynku PC w regionie Azji i Pacyfiku wzrósł o 3,2 punktu w ujęciu rok do roku i wyniósł rekordowe 19,3%, co pozwoliło firmie na odzyskanie 1. pozycji. W Indiach firma odnotowała wzrost aż o 99% w ujęciu rok do roku, co zapewniło jej imponujący udział w rynku na poziomie 27%. W segmencie dużych przedsiębiorstw firma wykorzystuje doświadczenie w dziedzinie kanałów sprzedaży do zwiększenia dynamiki rozwoju. W segmencie mobilnym firma Lenovo odnotowała solidny wzrost sprzedaży smartfonów o 135% w ujęciu rok do roku, na co wpłynęła dobra dynamika w Indiach i uwzględnienie wyników Moto.

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) w drugim kwartale wyniosła 3,2 miliarda USD, co stanowi wzrost o sześć procent w ujęciu rok do roku. Negatywny wpływ na wyniki miały fluktuacje kursów walut oraz gorsza sytuacja na rynku PC. Wkład regionu EMEA w łączną sprzedaż Lenovo na świecie wyniósł 26%. Marża operacyjna wyniosła 0,7%, co oznacza spadek o 3,1 punktu w ujęciu rok do roku. Firma Lenovo osiągnęła solidną 2. pozycję w segmencie PC i zwiększyła udział w rynku do 19,9%, co stanowi wzrost o 0,6% w ujęciu rok do roku. Na rynku konsumenckich komputerów osobistych firma zajmuje 1. pozycję już siódmy kwartał z rzędu i odnotowała udział w rynku na poziomie 21,5%. W segmencie mobilnym odnotowano znaczny wzrost sprzedaży smartfonów — o 101,8% w ujęciu rok do roku dla połączonych działów. W celach porównawczych uwzględniono tu kwartalne wyniki Motoroli sprzed roku (bez uwzględniania wyników kwartalnych Motoroli sprzed roku wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł 176,7%).

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w Ameryce Północnej i Południowej wzrosła w drugim kwartale o 70% w ujęciu rok do roku do poziomu około 3,7 miliarda USD, na co wpływ miały oba przejęcia. Wynik ten stanowił 30% łącznej sprzedaży Lenovo na świecie. Marża operacyjna wzrosła do poziomu -2%, na co wpłynęły coraz lepsze wyniki Motoroli. Udział Lenovo w rynku PC Ameryki Północnej i Południowej wzrósł o 2,5 punktu w ujęciu rok do roku i wyniósł 13,8%. Lenovo Ameryka Północna i Ameryka Łacińska odnotowały rekordowe udziały w rynku — odpowiednio 13,3% i 15,3%. W segmencie mobilnym nowe telefony Motoroli zwiększyły sprzedaż w Ameryce Północnej w ujęciu kwartał do kwartału, co pozwoliło uzyskać 39-procentowy wzrost. W segmencie dużych przedsiębiorstw Lenovo przechodzi do ataku dzięki podpisanym niedawno umowom o współpracy, które umożliwią wykorzystanie okazji związanych z technologiami zmieniającymi dotychczasowe modele infrastruktury obliczeniowej.

* Według danych IDC za III kw. 2015 r.

** Jako firma notowana na Giełdzie Hongkońskiej Lenovo prezentuje wyniki zgodne z wymogami Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS). W niniejszej informacji prasowej podawany jest także „ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem”, w którym nie uwzględnia się następujących pozycji: kosztów restrukturyzacji wynoszących w II kwartale 599 milionów USD; jednorazowej opłaty w wysokości 324 milionów USD związanej z opróżnieniem zapasów smartfonów; a także niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami, takich jak amortyzacja wartości niematerialnych, naliczone odsetki od weksli własnych i inne koszty w wysokości 85 milionów USD. „Ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem” jest podawany jako wskaźnik uzupełniający w celu umożliwienia analizy podobnych wskaźników. Ma on charakter historyczny i nie służy do prognozowania wyników w przyszłości.

*** Firma podawała dane finansowe według produktów do informacji o wynikach za II kwartał roku finansowego 2014/15. Po finalizacji inwestycji w działy Motorola i System x w III kwartale roku finansowego 2014/15 firma Lenovo zaczęła publikować sprawozdania według grup biznesowych w celu bardziej zrozumiałego przedstawienia wyników tych działów.

Źródło: Informacja prasowa

Cezary Zapała

Autor

Cezary Zapała

Redaktor naczelny Mobilestage.in, prawnik, student studiów doktoranckich. Branżą mobilną zainteresowany od kilku lat. Aktualnie oprócz prowadzenia serwisu właściciel agencji interaktywnej "Media Machine". W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, śledzi inwestycje budowlane w Polsce i analizuje informacje z zakresu prawa internetowego i żywnościowego.

Sprawdź koniecznie

Podobne Artykuły